Tarieven

De kosten voor rechtsbijstand worden bij aanvang van de zaak met de cliënt besproken en schriftelijk vastgelegd. Op de overeenkomst met u zijn de algemene voorwaarden van het kantoor van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u vinden op deze website. Indien mogelijk geven wij vooraf een kosteninschatting.

Uitgangspunt is een inzichtelijke en voor de cliënt controleerbare kostenstructuur. Facturen met specificaties van gewerkte uren en kosten worden maandelijks verstuurd. In voorkomende gevallen kan spoedeisendheid of het belang van de zaak de hoogte van het tarief bepalen.

Gefinancierde rechtsbijstand
Cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand worden door ons bijgestaan. Of u daarvoor in aanmerking komt is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. De normbedragen kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand(www.rvr.org)