Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht gaat over inkomen en inkomensverwerving en fungeert als een systeem van inkomensbescherming, bijvoorbeeld in geval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het sociaal zekerheidsrecht is aan verandering onderhevig; de wetten en regelgeving wijzigen regelmatig. Het sociaal zekerheidsrecht is daardoor niet eenvoudig terwijl de belangen voor betrokkenen vaak groot zijn.

Sociaal zekerheidsrecht heeft betrekking op de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen. Veel van deze zaken gaan over:

– werkloosheid (WW)

– arbeidsongeschiktheid (WIA)

– bijstand (Participatiewet)

– ziekte (ZW).

Hoksbergen Advocatuur staat u graag bij indien u zich niet kunt vinden in een besluit van de gemeente of een andere overheidsinstantie. In dat geval kan Hoksbergen Advocatuur voor u bezwaar of beroep indienen.