Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand: verhuiskosten

Een uitkeringsgerechtigde kan voor verhuiskosten bijzondere bijstand aanvragen wanneer vanwege bijzondere omstandigheden geen reservering voor deze kosten heeft kunnen plaatsvinden. De Centrale Raad van Beroep heeft in een soortgelijke zaak onlangs een uitspraak gedaan. Appellante had bijzondere bijstand aangevraagd omdat zij vanwege een medische noodzaak een verhuizing had ondernomen. De gemeente heeft de aanvraag afgewezen omdat geen sprake zou zijn van bijzondere omstandigheden.

In eerste instantie heeft de rechtbank de gemeente gelijk gegeven omdat appellante al vijf jaar stond ingeschreven als woningzoekende en daarom een reservering had kunnen maken. Bovendien betoogde de rechtbank dat appellante een lening had afgesloten voor de verhuizing en zo de verhuiskosten kon bestrijden door gespreide betaling achteraf.

In hoger beroep voerde appellant nog aan dat zij geen reservering had kunnen maken vanwege eerdere verhuizingen. Dit argument hield volgende de Raad geen stand omdat appellante al vijf jaar als woningzoekende stond ingeschreven en daarom al vijf jaar op hetzelfde adres heeft gewoond. Daarom had appellante voldoende tijd om te reserveren, ook omdat de verhuizing voorzienbaar was. De Raad voerde nog aan dat de rechtbank terecht had overwogen dat de noodzaak tot verhuizing was gelegen in een medische oorzaak en dat dit geen bijzondere omstandigheden zijn. Appellante had immers aangevoerd dat zij veel naar het ziekenhuis moest reizen en daarom in de nieuwe woonplaats wilde wonen. Volgens de Raad was de bijzondere bijstand voor verhuiskosten dan ook terecht afgewezen.

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.