Bijstandsaanvraag

Bijstandsaanvraag

Bij het aanvragen van een bijstanduitkering moet de aanvrager gegevens overleggen omtrent de inkomens- en vermogenspositie. Wanneer bij de bijstandsaanvraag deze gegevens niet worden overgelegd, dan wordt de aanvraag niet toegekend. Een dergelijke kwestie is recent bij de Centrale Raad van Beroep aan de orde geweest.

De gemeente heeft na de bijstandsaanvraag om aanvullende stukken gevraagd. Volgens de Raad had de gemeente met een aanvullende brief voldoende inzichtelijk gemaakt welke informatie nog moest worden verstrekt. De aanvrager heeft ondanks zijn stelling dat de gegevens zijn verstrekt, volgens de gemeente geen volledig inzicht gegeven in de banksaldi.

De Raad oordeelde dat het voor de bijstandsaanvraag noodzakelijk is dat de aanvrager inzicht geeft in zijn financiƫle situatie. Deze saldi zijn, in tegenstelling tot wat appellant aanvoert, niet te herleiden uit de bij-en afschrijvingen op zijn bankafschriften. De gemeente had immers terecht opgemerkt dat op de verstrekte afschriften alleen de bij- en afschrijvingen op de bankafschriften staan en niet de saldi. De gemeente had daarom terecht de bijstandsaanvraag buiten behandeling gelaten.

 

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.