Monthly Archives: augustus 2015

WSNP

WSNP: Schenking in de WSNP periode, toch beëindiging schuldsanering Begin dit jaar heeft de rechtbank Den Haag in een zaak zich gebogen over een schenking in de WSNP periode. De schuldenaar had een achterstand laten ontstaan, mede omdat alimentatiebedragen waren … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged , | Leave a comment

WSNP

Verzoek toelating WSNP niet-ontvankelijk Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in juni 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of een schuldenaar kon worden toegelaten tot de WSNP zonder voorafgaand minnelijk traject. Het hof merkte op dat een verzoek tot toelating tot … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP: geen schone lei

Het Gerechtshof Den Haag heeft eind juni 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of de weigering van de rechtbank om geen schone lei (succesvol beëindigen WSNP-traject) te verlenen terecht was. De rechtbank oordeelde dat de schuldenaar de informatieplicht niet … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP: verlenging traject

Verlenging WSNP Recent heeft het gerechthof ‘s-Hertogenbosch arrest gewezen in een zaak waarbij de rechtbank de schone lei (succesvolle einde wsnp traject) niet had verleend. De schuldenaar had ondanks twee waarschuwingsbrieven van de rechter-commissaris zich niet gehouden aan enkele kernverplichtingen … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP: tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging: nieuwe schulden De rechtbank Rotterdam heeft in april 2015 een WSNP zaak behandeld waarbij de tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling centraal stond. Er was sprake van nieuwe schulden (onder andere) door het stopzetten van de uitkering als gevolg … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht

Geregelde ontbinding van de arbeidsovereenkomst De rechtbank Rotterdam heeft in augustus 2015 een uitspraak gedaan in een geregelde ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Partijen waren het eens over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een vergoeding hoger dan de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment

Erfrecht: verantwoording over financieel beheer

Erfrecht: rekening en verantwoording De rechtbank Noord-Nederland heeft in de lopende zaak een uitspraak gedaan (tussenvonnis) over de vraag of de zoon over het financieel beheer ten behoeve van de overleden vader aan de andere kinderen rekening en verantwoording moest … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

WSNP: schone lei

Geen schone lei: nieuwe schulden Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in juli 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of het betreffende WSNP traject na drie jaar met succes kon worden afgerond (schone lei). De rechtbank had de schone lei niet … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht: concurrentiebeding

Non-concurrentiebeding: schriftelijkheidsvereiste In een recente uitspraak (juni 2015) heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gewezen over de werking van een non-concurrentiebeding. De werkneemster was bij werkgever in dienst getreden voor bepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst was een non-concurrentiebeding opgenomen. Na … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged , | Leave a comment

Ontbinding arbeidsovereenkomst: vergoeding afgewezen

Ontbinding arbeidsovereenkomst; outplacement vergoeding. In de recente zaak (juli 2015) heeft de rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan in een arbeidszaak waarin aan de orde was of een vergoeding voor outplacement kon worden toegekend. De werkgever heeft de ontbinding van de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged , | Leave a comment