Category Archives: Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Geregelde ontbinding van de arbeidsovereenkomst De rechtbank Rotterdam heeft in augustus 2015 een uitspraak gedaan in een geregelde ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Partijen waren het eens over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een vergoeding hoger dan de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht: concurrentiebeding

Non-concurrentiebeding: schriftelijkheidsvereiste In een recente uitspraak (juni 2015) heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gewezen over de werking van een non-concurrentiebeding. De werkneemster was bij werkgever in dienst getreden voor bepaalde tijd. In de arbeidsovereenkomst was een non-concurrentiebeding opgenomen. Na … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged , | Leave a comment

Ontbinding arbeidsovereenkomst: vergoeding afgewezen

Ontbinding arbeidsovereenkomst; outplacement vergoeding. In de recente zaak (juli 2015) heeft de rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan in een arbeidszaak waarin aan de orde was of een vergoeding voor outplacement kon worden toegekend. De werkgever heeft de ontbinding van de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged , | Leave a comment

Arbeidsrecht: proeftijdbeding

Proeftijdbeding niet rechtsgeldig De rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak in juni 2015 geoordeeld over de geldigheid van een proeftijdbeding. Partijen sloten een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden met een proeftijdbeding van 1 maand. De arbeidsovereenkomst werd door de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: vernietiging arbeidsovereenkomst

Vernietiging arbeidsovereenkomst In april 2015 heeft de rechtbank Limburg zich gebogen over een zaak waarin de werkgever vernietiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer vorderde omdat de werknemer opzettelijk en welbewust informatie over zijn geschiktheid voor de functie heeft verzwegen. … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: non-concurrentiebeding

Non-concurrentiebeding: dwangsommen toegewezen. De rechtbank Noord-Nederland heeft in april 2015 een uitspraak gedaan in een zaak waar het non-concrrurentiebeding de inzet was. De werknemer vorderde in kort geding vernieting, schorsing, matiging van het beding. De werkgever vorderde oplegging van de dwangsommen ten … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht: hoogte ontbindingsvergoeding De rechtbank Limburg heeft in maart 2015 een uitspraak gedaan in een zaak waar de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft gevraagd. De werknemer voerde verweer. De kantonrechter was van oordeel dat de arbeidsverhouding dusdanig verstoord is … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | 1 Comment

Arbeidsrecht: onregelmatige opzegging

Einde arbeidsovereenkomst: onregelmatige opzegging Het gerechthof ‘s-Hertogenbosch heeft in april 2015 uitspraak gedaan in een arbeidszaak over onregelmatige opzegging. De werknemer was eerst op grond van bepaalde tijd contracten bij de werkgever in dienst. Op enig moment heeft de werkgever aan de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet: disfunctioneren Recent heeft de rechtbank Limburg een uitspraak gedaan over een ontslag op staande voet situatie waarbij disfunctioneren door de werknemer was aangevoerd.  De werkgever heeft de werknemer ontslag op staande voet gegeven omdat sprake zou … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbinding van arbeidsovereenkomst

ontbinding van arbeidsovereenkomst: ontbindingsvergoeding De rechtbankLimburg oordeelde in maart 2015 over een arbeidszaak, waarbij de werknemer een verzoek had ingediend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daaraan voorafgaand was de verhouding tussen werkgever en werknemer oplopend onder druk komen te staan. … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment