Tag Archives: bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand: verhuiskosten Een uitkeringsgerechtigde kan voor verhuiskosten bijzondere bijstand aanvragen wanneer vanwege bijzondere omstandigheden geen reservering voor deze kosten heeft kunnen plaatsvinden. De Centrale Raad van Beroep heeft in een soortgelijke zaak onlangs een uitspraak gedaan. Appellante had bijzondere … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT

Sociaal zekerheidsrecht: bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand Bijzondere bijstand kan worden aangevraagd voor de kosten van de eigen bijdrage voor rechtsbijstand. De gemeente had deze bijzondere bijstand niet verleend met een beroep op een drempelbedrag. Naar aanleiding daarvan had appellant … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment