Re-integratie

Re-integratie werkt!

CBS meldt dat van alle personen die op 1 januari 2014 een algemene bijstandsuitkering ontvingen, 14 procent binnen een jaar weer aan de slag ging als werknemer. Van alle bijstandsontvangers maakte in 2014 ongeveer 42 procent gebruik van re-integratieondersteuning. Van die ruim 172 duizend begeleide bijstandsgerechtigden kwam ruim 22 procent aan een baan. Van de groep die niet werd ondersteund met re-integratieregelingen was ruim 8 procent succesvol bij het vinden van werk.

Re-integratievoorzieningen worden echter niet even vaak ingezet voor mannen als voor vrouwen. Van alle mannen die op 1 januari 2014 in de bijstand zaten, kon 46 procent in dat jaar gebruikmaken van een re-integratievoorziening, tegen 39 procent van de vrouwen. Naarmate de duur van een bijstandsuitkering toeneemt, worden re-integratievoorzieningen minder vaak ingezet.

Ook de aard en de vorm van de voorzieningen zijn heel divers. Sollicitatietraining is een voorbeeld, maar er zijn ook regelingen waarbij de baan is inbegrepen, zoals loonkostensubsidie of participatieplaatsen. Het zijn de gemeenten die beslissen over de re-integratievoorzieningen. De criteria verschillen over heel Nederland.

De kans om aan de slag te komen in een baan wordt kleiner naarmate de duur van de bijstand langer is, zowel met als zonder re-integratievoorziening. Maar hoe lang de uitkeringsduur ook is, in alle gevallen is het percentage dat een baan start groter wanneer er een voorziening is ingezet.

Bron: cbs.nl

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.