Monthly Archives: november 2015

Bijstanduitkering

Bijstanduitkering Afwijzing bijstanduitkering Bij de toekenning van een bijstanduitkering kijkt de gemeente mede naar bijstandbehoevende omstandigheden. In een recente zaak bij de Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente de aanvraag van appellant afgewezen omdat appellant niet heeft aangetoond hoe … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering ingetrokken

Bijstanduitkering ingetrokken De gemeente kan een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren om te kijken of een bijstanduitkering terecht wordt uitgekeerd, In een dergelijke zaak heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan, waarbij de vraag was of de ontvanger van de uitkering … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering en terugwerkende kracht

Bijstanduitkering en terugwerkende kracht? Bijzondere omstandigheden kunnen rechtvaardigen dat een aanvraag tot een bijstanduitkering met terugwerkende kracht in gaat. De Centrale Raad van Beroep heeft onlangs over deze kwestie een uitspraak gedaan. Appellante heeft in die zaak betoogd dat de … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand: verhuiskosten Een uitkeringsgerechtigde kan voor verhuiskosten bijzondere bijstand aanvragen wanneer vanwege bijzondere omstandigheden geen reservering voor deze kosten heeft kunnen plaatsvinden. De Centrale Raad van Beroep heeft in een soortgelijke zaak onlangs een uitspraak gedaan. Appellante had bijzondere … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Bijstanduitkering

Bijstanduitkering: onduidelijke financiële situatie Bij de aanvraag van een bijstanduitkering vraagt de gemeente naar de financiële situatie van de aanvrager om vast te stellen of een uitkering kan worden toegekend. In een recente zaak bij de Centrale Raad van Beroep … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand: woonkostentoeslag Wanneer een gezin niet kan rondkomen van het inkomen kan bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag worden aangevraagd. In een zaak bij de Centrale Raad van Beroep was deze kwestie aan de orde omdat de gemeente … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering

Bijstanduitkering: terugwerkende kracht In een recente zaak bij de Centrale Raad van Beroep was aan de orde of bijstand met terugwerkende kracht kan worden verleend. Appellant had de aanvraag op 22 november 2012 aangevraagd met als gewenste ingangsdatum 17 oktober … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

bijstanduitkering: opschorting en intrekking

bijstanduitkering: opschorting en intrekking Een bijstandsgerechtigde mag per jaar vier weken in het buitenland verblijven met behoud van de uitkering. Bij de gemeente moet melding worden gemaakt van het verblijf in het buitenland. In een zaak bij de Centrale Raad … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Herziening bijstand

Sociaal zekerheidsrecht: herziening bijstand Wanneer een bijstand gerechtigde werkzaamheden verzwijgt, kan dit tot sancties tot gevolg hebben. Bij de gemeente kwam een bericht binnen dat appellante werkzaamheden als postbezorger verricht. De gemeente heeft toen informatie bij de werkgever ingewonnen en … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

bijzondere bijstand

Sociaal zekerheidsrecht: bijzondere bijstand diëetkosten Bijzondere bijstand kan voor verschillende kosten worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor diëetkosten. De Centrale Raad van Beroep heeft zich hierover uitgesproken. De aangevraagde bijstand voor diëetkosten werd deels afgewezen. Appellante heeft om herziening gevraagd van eerdere … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment