Monthly Archives: mei 2015

Arbeidsrecht: non-concurrentiebeding

Non-concurrentiebeding: dwangsommen toegewezen. De rechtbank Noord-Nederland heeft in april 2015 een uitspraak gedaan in een zaak waar het non-concrrurentiebeding de inzet was. De werknemer vorderde in kort geding vernieting, schorsing, matiging van het beding. De werkgever vorderde oplegging van de dwangsommen ten … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht: hoogte ontbindingsvergoeding De rechtbank Limburg heeft in maart 2015 een uitspraak gedaan in een zaak waar de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft gevraagd. De werknemer voerde verweer. De kantonrechter was van oordeel dat de arbeidsverhouding dusdanig verstoord is … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | 1 Comment