Monthly Archives: maart 2015

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht: weigeren instructies werkgever De rechtbank Limburg heeft in maart 2015 uitspraak gedaan in een arbeidszaak waar aan de orde was de weigering van een werknemer om instructies van de werkgever uit te voeren. De werkgever heeft daarom aan de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbinding arbeidsovereenkomst

Ontbinding arbeidsovereenkomst: discussie over arbeidsongeschiktheid In een zaak bij de rechtbank Noord-Nederland (uitspraak februari 2015) was aan de orde of vanwege de vraag of een werknemer daadwerkelijk ziek was de arbeidsovereenkomst ontbonden kon worden. De werkgever stelde dat de werknemer … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Erfrecht: vereffening nalatenschap

Heropening vereffening nalatenschap: is aanwijzing als begunstigde betreffende een levensverzekering aan te merken als quasi-legaat dat dient te worden verminderd? In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is bovenstaande vraag aan de orde gekomen. Het hof deed in februari 2015 … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst; concurrentie tijdens ziekte. In januari 2015 heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in een zaak waar de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht omdat de werknemer tijdens ziekte concurrende werkzaamheden had verricht. Naar aanleidingen van geruchten dat de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet: geen bereidheid tot werkhervatting, dan ook geen loon Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in maart 2015 arrest gewezen in een arbeidszaak waarin aan de orde was of de werknemer recht had op doorbetaling van loon omdat hij … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment

Erfrecht

Zuivere aanvaarding: kan een derde zich beroepen op een vonnis waarin is geoordeeld over zuivere aanvaarding door erfgenaam? Bovenstaande vraag kwam aan de orde bij de rechtbank Midden-Nederland in februari 2015. Tussen een broer en zus was in geschil of de … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbindingsvergoeding

In een recente zaak bij de rechtbank Overijssel (december 2014)  was aan de orde of de door de werkgever gevraagde ontbinding moest worden toegewezen en zo ja of een ontbindingsvergoeding toewijsbaar was. Tussen werkneemster en de leidinggevende was een verstoorde arbeidsverhouding … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: geen ontbinding van arbeidsovereenkomst

Ontbinding van arbeidsovereenkomst: niet altijd toegewezen Het komt regelmatig voor dat een door de werkgever gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet wordt toegewezen. De rechtbank Limburg oordeelde in januari 2015 in een dergelijke zaak. De werkgever had een verzoek tot … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbinding van arbeidsovereenkomst

Ontbinding van arbeidsovereenkomst vanwege vertrouwensbreuk In een procedure bij de rechtbank Rotterdam indecember 2014 was aan de orde of een pedagogisch medewerker van een instelling voor professionele kinderopvang kon worden ontslagen omdat volgens de werkgever sprake was van een niet pedagogisch … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbinding van een arbeidsovereenkomst

Ontbinding van de een arbeidsovereenkomst op verzoek van werknemer De rechtbank Limburg heeft in februari 2015 een uitspraak gedaan in een arbeidszaak waarin de werknemer had verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daaraan voorafgaand had de werkgever bij UWV een ontslagaanvraag … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment