Category Archives: Erfrecht

Erfrecht: verantwoording over financieel beheer

Erfrecht: rekening en verantwoording De rechtbank Noord-Nederland heeft in de lopende zaak een uitspraak gedaan (tussenvonnis) over de vraag of de zoon over het financieel beheer ten behoeve van de overleden vader aan de andere kinderen rekening en verantwoording moest … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

Erfrecht: aanvaarding nalatenschap

Stilzwijgende zuivere aanvaaarding nalatenschap. De Hoge Raad heeft in mei 2015 arrest gewezen in een erfrechtzaak over aanvaarding van de nalatenschap. Twee erfgenamen (eisers in cassatie) van de overleden moeder hebben een geschil met de echtgenote van een reeds overleden broer. … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

Erfrecht; erfenis tijdens huwelijk verkregen

Erfenis onder uitsluitingsclausule verkregen In een zaak bij de rechtbank Noord-Nederland (uitspraak februari 2015) was onder meer aan de orde of bij de verdeling van een huwelijkse gemeenschap een vergoedingsrecht op de gemeenschap bestond. De betreffende eiser had immers van … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

Erfrecht: rechtsmacht Nederlandse rechter

Rechtsmacht Nederlandse rechter niet altijd aan de orde In een zaak bij de rechtbank Gelderland was aan de orde of de rechter van een geschil tussen partijen kennis mocht nemen. De nalatenschap was opengevallen in België. Omdat het een verzoekschriftprocedure … Continue reading

Posted in Erfrecht | Tagged | Leave a comment

Erfrecht: vereffening nalatenschap

Heropening vereffening nalatenschap: is aanwijzing als begunstigde betreffende een levensverzekering aan te merken als quasi-legaat dat dient te worden verminderd? In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is bovenstaande vraag aan de orde gekomen. Het hof deed in februari 2015 … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

Erfrecht

Zuivere aanvaarding: kan een derde zich beroepen op een vonnis waarin is geoordeeld over zuivere aanvaarding door erfgenaam? Bovenstaande vraag kwam aan de orde bij de rechtbank Midden-Nederland in februari 2015. Tussen een broer en zus was in geschil of de … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

Erfrecht: notaris en onderzoek naar wilsbekwaamheid van erflater

Notaris en onderzoeksplicht Het gerechtshof Amsterdam heeft in januari 2015 een uitspraak gedaan over de onderzoeksplicht van een notaris naar de wilsbekwaamheid van een erflater. In deze zaak was de notaris ervan op de hoogte dat de erflater leed aan … Continue reading

Posted in Erfrecht | 1 Comment

Erfrecht en beneficiair aanvaarden

Kosten van de uitvaart: is de erfgenaam aansprakelijk? In een recente uitspraak van het gerechthof ‘s-Hertogenbosch is de vraag aan de orde gekomen of een erfgenaam verantwoordelijk is voor de begrafeniskosten van de erflater (in dit geval de overleden ouder). … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

Erfrecht & Testament

Erfrecht en nietig testament Onder bepaalde omstandigheden kan een testament nietig zijn. In het erfrecht komen geschillen over de geldigheid van een testament voor. Zo kan bijvoorbeeld een van de erfenis uitgesloten kind belang hebben bij nietigverklaring van het testament. … Continue reading

Posted in Erfrecht | Tagged , | Leave a comment

Erfrecht : geschil over rechtskracht van concept-testament

In een recent vonnis heeft van de rechtbank Zeeland-West Brabant bepaald dat een concept-testament geen rechtskracht toekomt. Daardoor kan een concept-testament een eerder testament van de erflater niet opzij zetten. Het geschil ging over twee kinderen uit een eerder huwelijk … Continue reading

Posted in Erfrecht | Tagged , , , | Leave a comment