Category Archives: Geen categorie

Bijstand en kindregelingen

De laagste inkomensgroep profiteert het meest van de nieuwe kindregelingen Vanaf 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen (WHK) ingevoerd en is het aantal kindregelingen teruggebracht naar vier: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. Van de oorspronkelijke tien regelingen … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstand en werk

Steeds meer Amsterdammers vinden vanuit de bijstand betaald werk Goed nieuws op het gebied van werkgelegenheid in Amsterdam. In Amsterdam vonden in 2015 veel meer personen met een bijstandsuitkering weer een baan dan verwacht. In totaal kwamen 6318 mensen aan … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstand afgewezen

Bijstand afgewezen Bij de aanvraag voor een bijstanduitkering kijkt de gemeente naar het inkomen en de vermogenspositie van de aanvrager. Een auto van een aanvrager wordt tot het vermogen gerekend en kan een grond zijn om de uitkering niet toe … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstandsaanvraag

Bijstandsaanvraag Bij het aanvragen van een bijstanduitkering moet de aanvrager gegevens overleggen omtrent de inkomens- en vermogenspositie. Wanneer bij de bijstandsaanvraag deze gegevens niet worden overgelegd, dan wordt de aanvraag niet toegekend. Een dergelijke kwestie is recent bij de Centrale … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Re-integratie

Re-integratie werkt! CBS meldt dat van alle personen die op 1 januari 2014 een algemene bijstandsuitkering ontvingen, 14 procent binnen een jaar weer aan de slag ging als werknemer. Van alle bijstandsontvangers maakte in 2014 ongeveer 42 procent gebruik van … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

aanvraag bijstand

Aanvraag bijstand: vermogensgrens Bij de toekenning van een bijstanduitkering wordt mede gekeken naar het vermogen van de aanvrager. Ligt het vermogen boven de vermogensgrens, dan wordt de uitkering niet toegekend. Bij een zaak bij de Centrale Raad van Beroep was … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstandsaanvraag

Bijstandsaanvraag: afwijzing vanwege onduidelijke woonsituatie Bij de aanvraag van een bijstanduitkering moet de aanvrager zijn woonadres opgeven. In het geval de aanvrager daarover onjuist informatie verstrekt, kan dit leiden tot de afwijzing van de aanvraag om bijstand. In een recente … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering

Bijstanduitkering Informatieplicht en intrekking van de uitkering Bij de aanvraag van een bijstanduitkering moet de aanvrager gegevens over inkomen en vermogen verstrekken. Indien de aanvrager dat niet doet en later blijkt dat informatie is achtergehouden, dan kan intrekking en terugvordering … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering

Bijstanduitkering Afwijzing bijstanduitkering Bij de toekenning van een bijstanduitkering kijkt de gemeente mede naar bijstandbehoevende omstandigheden. In een recente zaak bij de Centrale Raad van Beroep heeft de gemeente de aanvraag van appellant afgewezen omdat appellant niet heeft aangetoond hoe … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering ingetrokken

Bijstanduitkering ingetrokken De gemeente kan een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren om te kijken of een bijstanduitkering terecht wordt uitgekeerd, In een dergelijke zaak heeft de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan, waarbij de vraag was of de ontvanger van de uitkering … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment