Tag Archives: WSNP

WSNP

WSNP Wanneer een schuldenaar de informatie- en sollicitatieplicht niet nakomt, kan de eerder uitgesproken WSNP traject worden beëindigd. De rechtbank Rotterdam heeft over een dergelijke WSNP zaak in augustus 2015 een uitspraak gedaan. De beëindiging werd op voordracht van de … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP Begin juli 2015 heeft de rechtbank Overijssel een verzoek tot schuldsanering afgewezen omdat verzoekster ten aanzien van haar schuld in de vijf jaar voorafgaand aan de dag waarop het verzoekschrift is ingediend niet te goeder trouw is geweest. De … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP: verlenging schuldsanering Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in een uitspraak (juni 2015) stilgestaan bij de sollicitatieverplichtingen van de schuldenaar tijdens het WSNP traject. De tussentijdse beëindiging werd door de rechtbank uitgesproken omdat de schuldenaar niet voldeed aan de sollicitatieverplichtingen. De … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP: opheffing faillissement en gelijktijdig uitspreken van WSNP traject In een WSNP procedure bij het gerechtshof Amsterdam (uitspraak augustus 2015) ging het om de vraag of een faillissement kon worden omgezet in een schuldsaneringstraject. De schuldenaar had verzocht om alsnog … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP: Schuldsanering afgewezen, niet te goeder trouw De rechtbank Rotterdam heeft in juli 2015 een vonnis gewezen in een WSNP zaak waar het ging over de vraag of gelet op de goeder trouwde de gevraagde schuldsanering kon worden toegewezen. Er … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP: Afwijzing schuldsanering, niet te goeder trouw ten aanzien van ontstaan van schulden In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam is de eerdere WSNP uitspraak van de rechtbank bekrachtigd. De rechtbank heeft de schuldsanering afgewezen omdat de schuldenaar niet … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP

WSNP: Schenking in de WSNP periode, toch beëindiging schuldsanering Begin dit jaar heeft de rechtbank Den Haag in een zaak zich gebogen over een schenking in de WSNP periode. De schuldenaar had een achterstand laten ontstaan, mede omdat alimentatiebedragen waren … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged , | Leave a comment

WSNP

Verzoek toelating WSNP niet-ontvankelijk Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in juni 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of een schuldenaar kon worden toegelaten tot de WSNP zonder voorafgaand minnelijk traject. Het hof merkte op dat een verzoek tot toelating tot … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP: geen schone lei

Het Gerechtshof Den Haag heeft eind juni 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of de weigering van de rechtbank om geen schone lei (succesvol beëindigen WSNP-traject) te verlenen terecht was. De rechtbank oordeelde dat de schuldenaar de informatieplicht niet … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

WSNP: verlenging traject

Verlenging WSNP Recent heeft het gerechthof ‘s-Hertogenbosch arrest gewezen in een zaak waarbij de rechtbank de schone lei (succesvolle einde wsnp traject) niet had verleend. De schuldenaar had ondanks twee waarschuwingsbrieven van de rechter-commissaris zich niet gehouden aan enkele kernverplichtingen … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment