Monthly Archives: april 2015

Erfrecht; erfenis tijdens huwelijk verkregen

Erfenis onder uitsluitingsclausule verkregen In een zaak bij de rechtbank Noord-Nederland (uitspraak februari 2015) was onder meer aan de orde of bij de verdeling van een huwelijkse gemeenschap een vergoedingsrecht op de gemeenschap bestond. De betreffende eiser had immers van … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: onregelmatige opzegging

Einde arbeidsovereenkomst: onregelmatige opzegging Het gerechthof ‘s-Hertogenbosch heeft in april 2015 uitspraak gedaan in een arbeidszaak over onregelmatige opzegging. De werknemer was eerst op grond van bepaalde tijd contracten bij de werkgever in dienst. Op enig moment heeft de werkgever aan de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet: disfunctioneren Recent heeft de rechtbank Limburg een uitspraak gedaan over een ontslag op staande voet situatie waarbij disfunctioneren door de werknemer was aangevoerd.  De werkgever heeft de werknemer ontslag op staande voet gegeven omdat sprake zou … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbinding van arbeidsovereenkomst

ontbinding van arbeidsovereenkomst: ontbindingsvergoeding De rechtbankLimburg oordeelde in maart 2015 over een arbeidszaak, waarbij de werknemer een verzoek had ingediend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daaraan voorafgaand was de verhouding tussen werkgever en werknemer oplopend onder druk komen te staan. … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet; ongeoorloofd privégebruik bedrijfsmiddel De rechtbank Midden-Nederland oordeelde in maart 2015 over een zaak waar een ontslag op staande voet situatie aan de orde was, waarbij de werknemer ongeoorloofd privégebruik van een bedrijfsmiddel had gemaakt. De werknemer zou … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht: concurrentiebeding

Concurrentiebeding: schorsing Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch oordeelde in maart 2015 over een concurrentiebeding. In eerste instantie had de kantonrechter het concurrentiebeding geschorst. De werknemer was bij een concurrent van de werkgever in dienst getreden en vroeg aan de kantonrechter om het concurrentiebeding … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: proeftijdbeding

Proeftijdbeding: beëindiging binnen proeftijd vanwege disfunctioneren In april 2015 heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gedaan over een proeftijdbding. In deze zaak was de werknemer via de werkgever werkzaam voor een project en dit project ging later over op een andere onderneming. De … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Erfrecht: rechtsmacht Nederlandse rechter

Rechtsmacht Nederlandse rechter niet altijd aan de orde In een zaak bij de rechtbank Gelderland was aan de orde of de rechter van een geschil tussen partijen kennis mocht nemen. De nalatenschap was opengevallen in België. Omdat het een verzoekschriftprocedure … Continue reading

Posted in Erfrecht | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbinding van arbeidsovereenkomst

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst door werkneemster De rechtbank Noord-Holland heeft in januari 2015 een uitspraak gedaan in een arbeidszaak waarin de werkneemster een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indiende omdat volgens haar sprake was van leeftijdonderscheid. De arbeidsplaats van de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment