Bijstand en kindregelingen

De laagste inkomensgroep profiteert het meest van de nieuwe kindregelingen

Vanaf 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen (WHK) ingevoerd en is het aantal kindregelingen teruggebracht naar vier: kinderbijslag, kindgebonden budget, combinatiekorting en kinderopvangtoeslag. Van de oorspronkelijke tien regelingen zijn alleen nog deze vier overgebleven.

Het CBS heeft de effecten van deze hervorming bekeken en concludeert dat de nieuwe kindregelingen het meest gunstig uitpakken voor de laagste inkomengroepen. Onderzocht en vastgesteld is dat gezinnen met het minste inkomen het meest gebaat zijn bij de nieuwe kindregelingen. Ontving een gezin met kinderen in 2013 gemiddeld 4 400 euro aan toeslagen en belastingkortingen in het kader van kindregelingen, vanaf 2015 gaat deze groep er nu gemiddeld bijna € 1000,– per jaar op vooruit. Uit het onderzoek blijkt verder dat eenoudergezinnen op basis van de nieuwe kindregelingen er ruim € 400,– op vooruit gaat. Aan de andere kant gaat de groep die het meest verdient er op achteruit, ongeveer een bedrag van € 200,–.

De constatering van CBS is een belangrijke, omdat het besteedbaar inkomen van die gezinnen die het minst te besteden hebben voor bijna 35% bestaat uit geld afkomstig van deze kindregelingen. Daarmee wordt een van de achterliggende doelstellingen van de WHK gehaald, te weten het terugdringen van armoede bij kinderen. Zonder de kindregelingen zouden 337.000 gezinnen (bijna 18% van het totaal) een laag inkomen hebben gehad.

Bron: www. cbs.nl

This entry was posted in Geen categorie. Bookmark the permalink.