Monthly Archives: december 2015

Re-integratie

Re-integratie werkt! CBS meldt dat van alle personen die op 1 januari 2014 een algemene bijstandsuitkering ontvingen, 14 procent binnen een jaar weer aan de slag ging als werknemer. Van alle bijstandsontvangers maakte in 2014 ongeveer 42 procent gebruik van … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

aanvraag bijstand

Aanvraag bijstand: vermogensgrens Bij de toekenning van een bijstanduitkering wordt mede gekeken naar het vermogen van de aanvrager. Ligt het vermogen boven de vermogensgrens, dan wordt de uitkering niet toegekend. Bij een zaak bij de Centrale Raad van Beroep was … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstandsaanvraag

Bijstandsaanvraag: afwijzing vanwege onduidelijke woonsituatie Bij de aanvraag van een bijstanduitkering moet de aanvrager zijn woonadres opgeven. In het geval de aanvrager daarover onjuist informatie verstrekt, kan dit leiden tot de afwijzing van de aanvraag om bijstand. In een recente … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Bijstanduitkering

Bijstanduitkering Informatieplicht en intrekking van de uitkering Bij de aanvraag van een bijstanduitkering moet de aanvrager gegevens over inkomen en vermogen verstrekken. Indien de aanvrager dat niet doet en later blijkt dat informatie is achtergehouden, dan kan intrekking en terugvordering … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment