Monthly Archives: februari 2015

Arbeidsrecht: bij re-integratiebedrijf in dienst getreden?

Arbeidsovereenkomst met re-integratiebedrijf of werkgever die tot reïntegratie heeft besloten? De rechtbank Midden-Nederland heeft bovenstaande vraag aan de hand gehad en daarover in juni 2014 uitspraak gedaan. De werknemer was bij een werkgever in dienst. Vanwege een reorganisatie bij de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontslag na ongepaste itimiteit op het werk

Ontslag op staande voet wegens ongepaste intimiteit In een zaak bij de rechtbank Midden-Nederland (uitspraak december 2014) was aan de orde of de werkgever terecht ontslag op staande voet had gegeven omdat de werknemer een relatie met een collega onderhield … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbinding van een langdurig contract

Ontbinding van een langdurige arbeidsovereenkomst. In december 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan in een zaak waar aan de orde was een gevraagde ontbinding van de arbeidsovereenkomst van lange duur. De arbeidsovereenkomst had op dat moment een looptijd … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: OR-lidmaatschap

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst en OR-lidmaatschap Het ontbinden van de arbeidsovereenkomst met een werknemer OR-lid is een zware toets. In een recente zaak (december 2014) bij de rechtbank Den Haag is deze kwestie aan de orde geweest. De werkgever had bij de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbinding van de arbeidsovereenkomst

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst: ontbindingsvergoeding In februari 2015 heeft de rechtbank Limburg een uitspraak gedaan over de ontbindingsvergoeding in verband met de ontbinding van een arbeidsovereenkomst. De werkgever had de ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht met als reden een verstoorde … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: loonvordering

Doorbetaling van loon bij ziekte Begin februari 2015 heeft de rechtbank Overijssel een uitspraak gewezen in een zaak over loondoorbetaling bij ziekte.  De werknemer had enkele maanden loon tegoed en stuurde zijn werkgever een bericht met de mededeling dat het … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: onrechtmatige concurrentie?

Geen concurrentie- en/of relatiebeding; wel onrechtmatige concurrentie? De rechtbank Overijssel heeft in februari 2015 een kort geding vonnis gewezen over onrechtmatige werknemersconcurrentie. In de arbeidsovereenkosmt tussen de werkgever en werknemer was geen concurrentie- en/of relatiebeding opgenomen. Daarom mag de werknemer … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet: weigeren werkzaamheden conform instructies te verrichten.  In januari 2015 heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan over ontslag op staande voet, waarbij het ging over het weigeren van de werknemer om aan de instructies van de werkgever … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Leave a comment

Erfrecht: notaris en onderzoek naar wilsbekwaamheid van erflater

Notaris en onderzoeksplicht Het gerechtshof Amsterdam heeft in januari 2015 een uitspraak gedaan over de onderzoeksplicht van een notaris naar de wilsbekwaamheid van een erflater. In deze zaak was de notaris ervan op de hoogte dat de erflater leed aan … Continue reading

Posted in Erfrecht | 1 Comment

Erfrecht en beneficiair aanvaarden

Kosten van de uitvaart: is de erfgenaam aansprakelijk? In een recente uitspraak van het gerechthof ‘s-Hertogenbosch is de vraag aan de orde gekomen of een erfgenaam verantwoordelijk is voor de begrafeniskosten van de erflater (in dit geval de overleden ouder). … Continue reading

Posted in Erfrecht | Leave a comment