Tag Archives: arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst: vergoeding afgewezen

Ontbinding arbeidsovereenkomst; outplacement vergoeding. In de recente zaak (juli 2015) heeft de rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan in een arbeidszaak waarin aan de orde was of een vergoeding voor outplacement kon worden toegekend. De werkgever heeft de ontbinding van de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged , | Leave a comment

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht: hoogte ontbindingsvergoeding De rechtbank Limburg heeft in maart 2015 een uitspraak gedaan in een zaak waar de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft gevraagd. De werknemer voerde verweer. De kantonrechter was van oordeel dat de arbeidsverhouding dusdanig verstoord is … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | 1 Comment

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet; ongeoorloofd privégebruik bedrijfsmiddel De rechtbank Midden-Nederland oordeelde in maart 2015 over een zaak waar een ontslag op staande voet situatie aan de orde was, waarbij de werknemer ongeoorloofd privégebruik van een bedrijfsmiddel had gemaakt. De werknemer zou … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst; concurrentie tijdens ziekte. In januari 2015 heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in een zaak waar de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht omdat de werknemer tijdens ziekte concurrende werkzaamheden had verricht. Naar aanleidingen van geruchten dat de … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet: geen bereidheid tot werkhervatting, dan ook geen loon Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in maart 2015 arrest gewezen in een arbeidszaak waarin aan de orde was of de werknemer recht had op doorbetaling van loon omdat hij … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment

Arbeidsrecht: ontbinding van arbeidsovereenkomst

Ontbinding van arbeidsovereenkomst vanwege vertrouwensbreuk In een procedure bij de rechtbank Rotterdam indecember 2014 was aan de orde of een pedagogisch medewerker van een instelling voor professionele kinderopvang kon worden ontslagen omdat volgens de werkgever sprake was van een niet pedagogisch … Continue reading

Posted in Arbeidsrecht | Tagged | Leave a comment