Monthly Archives: oktober 2015

Sociaal zekerheidsrecht

sociaal zekerheidsrecht Zoetermeer koploper uitstroom uit bijstand De gemeente Zoetermeer is voor het vierde jaar achtereen koploper onder de steden met meer dan 100.000 inwoners als het gaat om uitstroom uit de bijstand. Bijna 13 procent van de  bijstandsontvangers ging … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

WSNP

WSNP: weigering schone lei De schuldsaneringsregeling biedt een schuldenaar in een problematische schuldensituatie de mogelijkheid om na drie jaar een schone lei te verkrijgen. Daar staat tegenover een aantal niet lichtvaardig op te vatten verplichtingen. De schuldenaar dient de bewindvoerder … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht: weigering bijstand De rechtbank Rotterdam heeft in oktober 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een gezamenlijke huishouding van twee bijstandsgerechtigden. Deze vraag was van belang voor de vaststelling van de hoogte van de … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht Meer aandacht nodig voor verdringing door bijstandgerechtigden Gemeenten besteden in hun beleid weinig aandacht aan het voorkomen van verdringing van reguliere arbeid als bijstandsgerechtigden gaan werken met behoud van uitkering. Terwijl zij weten dat de kans op verdringen … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht Mobiliserende dienstverlening aan jonge werklozen noodzakelijk De Inspectie SZW constateert dat UWV en gemeenten meer moeten doen om jongeren (18-27 jaar) aan een baan te helpen. Slechts een kwart van de jongeren in de bijstand (Participatiewet) vindt binnen … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht Zoetermeer koploper uitstroom uit bijstand De gemeente Zoetermeer is voor het vierde jaar achtereen koploper onder de steden met meer dan 100.000 inwoners als het gaat om uitstroom uit de bijstand. Bijna 13 procent van de  bijstandsontvangers ging … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

WSNP

WSNP Wanneer een schuldenaar de informatie- en sollicitatieplicht niet nakomt, kan de eerder uitgesproken WSNP traject worden beëindigd. De rechtbank Rotterdam heeft over een dergelijke WSNP zaak in augustus 2015 een uitspraak gedaan. De beëindiging werd op voordracht van de … Continue reading

Posted in Geen categorie | Tagged | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en … Continue reading

Posted in Geen categorie | 1 Comment

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht Asscher: extra hulp voor werkloze jongeren bij het zoeken naar werk Jongeren die moeilijk aan het werk komen, krijgen een extra duwtje in de rug. Ondanks de aantrekkende economie en de dalende jeugdwerkloosheid is het voor een deel … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment

Sociaal zekerheidsrecht

sociaal zekerheidsrecht Nederland en Marokko passen sociale zekerheidsverdrag aan Het sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en Marokko wordt aangepast. Hierover is een politiek akkoord bereikt tussen de twee landen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat vandaag de Tweede … Continue reading

Posted in Geen categorie | Leave a comment