WSNP

WSNP: Schenking in de WSNP periode, toch beëindiging schuldsanering

Begin dit jaar heeft de rechtbank Den Haag in een zaak zich gebogen over een schenking in de WSNP periode. De schuldenaar had een achterstand laten ontstaan, mede omdat alimentatiebedragen waren afgedragen. Tevens is uit bankafschriften gebleken dat de schuldenaar aanzienlijk meer inkomsten had dan aanvankelijk opgegeven. Door de schuldenaar werd niet betwist dat deze bedragen dienen te worden opgevoerd als inkomsten. Daarmee dreigde een beëindiging van het WSNP traject en heeft de schuldenaar aangevoerd dat hij met een te verkrijgen schenking de achterstand zou kunnen goedmaken.

Schenking door derden

De rechtbank heeft bepaald dat een boedelachterstand niet kan worden ingelopen via schenkingen van derden omdat deze schenkingen uit hun aard per definitie onder de boedel vallen. Het WSNP traject werd beëindigd. Kortom, in het geval een schuldenaar een boedelachterstand laat oplopen, kan een schenking hem niet redden bij de vraag of het WSNP traject voortijdig moet worden beëindigd.

Lars Hoksbergen is advocaat en behandelt WSNP zaken. Voor vragen kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Geen categorie and tagged , . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.