WSNP

WSNP: Schuldsanering afgewezen, niet te goeder trouw

De rechtbank Rotterdam heeft in juli 2015 een vonnis gewezen in een WSNP zaak waar het ging over de vraag of gelet op de goeder trouwde de gevraagde schuldsanering kon worden toegewezen. Er was sprake was van recente schulden en overconsumptie.

Een WSNP verzoek kan worden toegewezen indien verzoeker ten aanzien van het ontstaan van de schulden te goeder trouw is geweest en als duidelijk is dat verzoeker de verplichtingen uit de schuldsaneringsregeling naar behoren zal nakomen. Bij de beoordeling van de goeder trouw wordt onder andere rekening gehouden met de aard en omvang van de vorderingen, het tijdstip waarop de schulden zijn ontstaan, de mate waarin de verzoeker kan worden verweten dat de schulden zijn ontstaan en het gedrag van verzoeker voor wat betreft zijn inspanningen de schulden te voldoen of acties zijnerzijds om verhaal door de schuldeisers te frustreren.

In deze zaak oordeelde de rechtbank dat van goeder trouw geen sprake was omdat verzoeker schulden had gemaakt die duiden op overbesteding. Daaronder verstaat de rechtbank schulden waarvan het aangaan niet strikt noodzakelijk was en dat de verzoeker dat ook kon weten. Tevens was van belang dat op basis van de door verzoeker overgelegde schuldenlijst sprake was van recente schulden die erop duiden dat verzoeker zijn bestedingspatroon niet onder controle had. De rechtbank heeft op deze gronden het verzoek tot schuldsanering afgewezen.

Lars Hoksbergen is advocaat en behandelt WSNP zaken. Voor vragen over WSNP procedures bij de rechtbank of het gerechtshof kunt u hem bellen: 038-8504161.

 

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.