WSNP: tussentijdse beëindiging

Tussentijdse beëindiging: nieuwe schulden

De rechtbank Rotterdam heeft in april 2015 een WSNP zaak behandeld waarbij de tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling centraal stond. Er was sprake van nieuwe schulden (onder andere) door het stopzetten van de uitkering als gevolg van schending van inlichtingenplicht jegens de uitkeringsinstantie.

De rechtbank oordeelde dat van de schuldenaar in een schuldsaneringstraject een actieve houding wordt verwacht bij het naleven van de van toepassing zijnde verplichtingen (bewindvoerder informeren, inkomen boven vrij te laten bedrag afdragen en tot het uiterste inspannen om een baan te verkrijgen).

In deze zaak heeft de schuldenaar bovenmatig veel nieuwe schulden laten ontstaan. Ook werd een groot bedrag van de genoten uitkering teruggevorderd vanwege schending van de inlichtingenplicht. De schuldenaar kon niet aantonen dat het bezwaar ingesteld tegen het terugvorderingsbesluit leidt tot een ander oordeel, nu onvoldoende aannemelijk is dat het bezwaar gegrond zal worden verklaard. Als gevolg van deze tekortkomingen werd de schuldsaneringsregeling tussentijds beëindigd.

Lars Hoksbergen is advocaat WSNP recht. Voor hulp bij een WSNP procedure kunt u hem bellen: 038-8504161.

 

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.