WSNP

Verzoek toelating WSNP niet-ontvankelijk

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in juni 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of een schuldenaar kon worden toegelaten tot de WSNP zonder voorafgaand minnelijk traject.

Het hof merkte op dat een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling slechts wordt toegewezen indien voldoende aannemelijk is dat de schuldenaar de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren zal nakomen en zich zal inspannen zoveel mogelijk baten voor de boedel te verwerven. Het hof stelde op basis van de gedingstukken vast dat geen minnelijk traject is gevolgd. Tevens ontbreekt een met redenen omklede verklaring waarom er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen. Overlegging van een dergelijke verklaring past ook in het beleid om strenger te zijn aan de poort van de wettelijke schuldsaneringsregeling en die alleen te openen voor schuldenaren die er klaar voor zijn, die een minnelijke procedure hebben doorlopen en waarvan bekend is hoe hun financiële positie is.

De schuldenaar werd op grond van bovenstaande redenen niet-ontvankelijk verklaard in zijn verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling. Daarom werd zijn verzoek ook niet inhoudelijk behandeld.

Lars Hoksbergen is advocaat en behandelt WSNP zaken. Voor vragen over WSNP procedures bij de rechtbank en het gerechtshof kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.