Arbeidsrecht: ontbinding van arbeidsovereenkomst

Ontbinding van arbeidsovereenkomst vanwege vertrouwensbreuk

In een procedure bij de rechtbank Rotterdam indecember 2014 was aan de orde of een pedagogisch medewerker van een instelling voor professionele kinderopvang kon worden ontslagen omdat volgens de werkgever sprake was van een niet pedagogisch verantwoorde wijze van werken. De werknemer had kinderen ruw beetgepakt en verplaatst. Daarnaast was sprake van herhaalde te laat op het werk komen. De werknemer had ondanks waarschuwingen haar gedrag niet aangepast.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat de vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer onherstelbaar was geschonden. Als grond hiervoor voerde de kantonrechter aan dat de werknemer de aan haar geuite klachten ter zitting heeft betwist terwijl de feiten duidelijk zijn geworden na het kijken van betreffende videobeelden. Voorts hadden meerdere ouders bij de werkgever geklaagd over de hardhandig optreden van de werknemer tegen kinderen, maar dat was nog geen reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Omdat de werknemer ook ter zitting niet inzag dat haar handelwijze jegens de betreffende kinderen onjuist en onacceptabel is geweest en haar gedragingen bagatelliseerde, vond de kantonrechter dat er geen vertrouwen meer kon zijn in het goed functioneren van de werknemer. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden.

De werknemer kreeg wel een vergoeding toegekend omdat de werkgever onvoldoende onderzoek had ingesteld naar de jusitheid van de klachten en van hoor en wederhoor zodoende onvoldoende is gebleken.

Voor vragen over arbeidsrecht kunt u contact opnemen met Lars Hoksbergen, specialist arbeidsrecht, 038-8504161.

 

 

This entry was posted in Arbeidsrecht and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.