Arbeidsrecht: vernietiging arbeidsovereenkomst

Vernietiging arbeidsovereenkomst

In april 2015 heeft de rechtbank Limburg zich gebogen over een zaak waarin de werkgever vernietiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer vorderde omdat de werknemer opzettelijk en welbewust informatie over zijn geschiktheid voor de functie heeft verzwegen. Daarnaast vorderde de werkgever terugbetaling van het loon.

De werkgever baseerde zijn standpunt op het feit dat de werknemer twee weken na verlenging van de eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziek werd en naar de aard van de klachten ook al eerder ziek moet zijn geweest. De werknemer voerde verweer en stelde dat geen sprake was van ziekte voorafgaand aan verlenging van de arbeidsovereenkomst. De werknemer werd gesteund door een verklaring van zijn huisarts, waaruit is gebleken dat de werknemer voor het eerst twee weken na de verlenging van de arbeidsovereenkomst zich tot zijn huisarts had gewend. Nadien werd medicatie voorgeschreven. Gelet op deze feiten heeft de kantonrechter bepaald dat de stelling van de werkgever niet bewezen kon worden verklaard, waardoor de vorderingen van de werkgever werden afgewezen.

De kantonrechter overwoog nog dat een werknemer niet gehouden is ieder wissewasje in zijn ziektehistorie ter beoordeling aan de werkgever voor te leggen en dat de werkgever er geen recht op heeft vertrouwelijke medische informatie omtrent zijn werknemer op te vragen of daarvan kennis te nemen.

Lars Hoksbergen is advocaat arbeidsrecht te Zwolle. Voor vragen over arbeidsrecht kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Arbeidsrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.