Erfrecht: verantwoording over financieel beheer

Erfrecht: rekening en verantwoording

De rechtbank Noord-Nederland heeft in de lopende zaak een uitspraak gedaan (tussenvonnis) over de vraag of de zoon over het financieel beheer ten behoeve van de overleden vader aan de andere kinderen rekening en verantwoording moest afleggen.

Volgens vast rechtspraak kan een verplichting tot het doen van rekening en verantwoording worden aangenomen indien tussen partijen een rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan op grond waarvan de één jegens de ander zich dient te verantwoorden. Een dergelijke verhouding kan voortvloeien uit de wet, een rechtshandeling of ongeschreven recht. In deze zaak kon de verantwoording niet worden gebaseerd op de wet of een contractuele verhouding. Resteerde het ongeschreven recht, waarbij de rechter keek naar de omstandigheden van het geval.

De rechter was van mening dat in deze zaak rekening en verantwoording moest worden afgelegd omdat gelet op de geestelijke en fysieke toestand van vader en het verslechterde beeld dat uit de stukken volgt en zijn afhankelijkheid van de zoon ten aan zien van het financieel beheer en de dagelijkse zorg, vanaf de aanvang van het beheer door de zoon niet in staat is geweest de handelingen van de zoon te overzien en voor zijn belangen op te komen. De zoon diende op die grond rekening en verantwoording af te leggen.

Lars Hoksbergen is advocaat erfrecht. Voor vragen over erfrecht kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Erfrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.