WSNP: schone lei

Geen schone lei: nieuwe schulden

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in juli 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of het betreffende WSNP traject na drie jaar met succes kon worden afgerond (schone lei). De rechtbank had de schone lei niet verleend omdat de afdrachtplicht en de infomatieplicht niet goed was nagekomen, waardoor nieuwe schulden waren ontstaan.

Het hof heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Het hof overwoog dat de inlichtingenplicht niet goed was nagekomen. Ontvangen inkomsten niet mededelen aan de bewindvoerder, het overschrijven van de auto aan een familielid kort voor de start van het WSNP traject en ontstaan van nieuwe schulden dragen ertoe bij dat de schone lei niet kon worden verleend. In dit verband ging het hof nader in op de verantwoordelijkheid van appellante, mede ook omdat halverwege het traject de rechter-commissaris een waarschuwingsbrief had gestuurd over het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Het hof gaf aan dat appellante zelf verantwoordelijk blijft voor de juiste en tijdige nakoming van de verplichtingen uit de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Het verzoek om verlenging van de WSNP werd afgewezen omdat de nieuwe schulden te hoog waren en gelet op de duur van de verlenging ook niet meer kunnen worden afgelost.

Lars Hoksbergen behandelt WSNP hoger beroep zaken. Voor vragen kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Geen categorie and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.