Arbeidsrecht: ontbinding van arbeidsovereenkomst

Verzoek ontbinding arbeidsovereenkomst door werkneemster

De rechtbank Noord-Holland heeft in januari 2015 een uitspraak gedaan in een arbeidszaak waarin de werkneemster een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indiende omdat volgens haar sprake was van leeftijdonderscheid. De arbeidsplaats van de werkneemster kwam door een reorganisatie te vervallen en vanwege haar leeftijd kwam zij niet in aanmerking voor ‘van werk naar werk’ of ‘direct vertrek’, terwijl jongere werknemers daarvoor wel in aanmerking kwamen. De werkneemster verzocht om de arbeidsovereenkomst te ontbinden met een ontbindingsvergoeding.

De werkgever voerde verweer onder andere met de stelling dat de arbeidsmarktpositie van (boventallig verklaarde) ouderen en jongeren niet gelijk is en bovendien was er geen ongunstigere behandeling van 60+ werknemers. De regeling voor 60+ werknemers zag op inkomensbehoud tot de pensioenleeftijd en als al sprake zou zijn van onderscheid naar leeftijd, dan was dit volgens de werkgever gerechtvaardigd.

De kantonrechter oordeelde dat het beleid van de werkgever een passende regeling geeft en recht doet aan de positie van 60+ werknemers. De werkgever had immers een inkomensgarantie aan 60+ werknemers gegeven tot aan de pensioenleeftijd omdat het voor deze groep werknemers relatief moeilijker is om elders arbeidsinkomen te verwerven. Het onderscheid naar leeftijd was daarom objectief gerechtvaardigd. Het verzoek om de arbeidsoverenekomst te ontbinden werd toegewezen met toekenning van de door de werkgever aan de werkneemster aangeboden ontbindingsvergoeding.

Lars Hoksbergen is advocaat te Zwolle en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Voor vragen over arbeidsrecht kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Arbeidsrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.