Erfrecht: rechtsmacht Nederlandse rechter

Rechtsmacht Nederlandse rechter niet altijd aan de orde

In een zaak bij de rechtbank Gelderland was aan de orde of de rechter van een geschil tussen partijen kennis mocht nemen. De nalatenschap was opengevallen in België. Omdat het een verzoekschriftprocedure betrof en één van de procespartijen woonplaats in Nederland heeft, komt de Nederlandse rechter volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering rechtsmacht toe.

De volgende vraag was welke rechter in Nederland van het geschil kennis kan nemen. Omdat de laatste woonplaats van de overledene in België is gelegen, komt de rechter in Gelderland (woonplaats verzoekers) geen bevoegdheid toe om de zaak te behandelen. In dat geval (bij gebreke van een bevoegde rechter) is de rechter te ‘s-Gravenhage bevoegd. Dit volgt uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Partijen werden in de gelegenheid gesteld om zich over deze procedurele punten uit te laten. Deze uitspraak laat zien dat vragen over rechtsmacht en bevoegdheidvan de rechter niet altijd direct duidelijk zijn. Vooraf informatie inwinnen bij een advocaat erfrecht kan daarbij nuttig zijn.

Lars Hoksbergen is advocaat te Zwolle. Voor rechtsbijstand in erfrecht zaken kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Erfrecht and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.