Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet; ongeoorloofd privégebruik bedrijfsmiddel

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde in maart 2015 over een zaak waar een ontslag op staande voet situatie aan de orde was, waarbij de werknemer ongeoorloofd privégebruik van een bedrijfsmiddel had gemaakt. De werknemer zou ongeoorloofd gebruik hebben gemaakt van een bedrijfsmiddel door het plaatsen van een mifi-box (draadloos wifi modem) bij een familielid. Toen het verbruik (extreem overschrijden van het abonnementslimiet) van deze mifi-box extreem opliep, werd een melding gedaan bij een collega van de werknemer. De werknemer heeft zich toen tot zijn leidinggevende gewend en verteld wat er was gebeurd. Daarna volgde een op non-actiefstelling en ontslag op staande voet van de werknemer. Omdat de werknemer daarmee niet kon instemmen, heeft hij een gerechtelijke procedure gestart. Volgens de werkgever was er sprake van een onherstelbare vertrouwensbreuk.

De kantonrechter oordeelde dat de werknemer toegang had tot het bedrijfsmiddel waar het in deze zaak om ging en dat de werknemer in dat opzicht een vertrouwensfunctie had. De werkgever heeft aangetoond dat de werknemer de van toepassing zijnde bedrijfscode niet had gevolgd. Bovendien stond in de bedrijfscode de sanctie van ontslag op staande voet vermeld en diende de werknemer de sanctie te kennen. Daarnaast was de werkgever niet tevreden over het functioneren van de werknemer in de jaren voorafgaand aan het ontslag op staande voet, waardoor de afweging van wederzijdse belangen niet in het voordeel van de werknemer uitviel.  Het belang van de werkgever om geen werknemers in dienst te hebben in wie zij geen vertrouwen heeft, weegt volgens de kantonrechter zwaarder dan het belang dan de werknemer om zijn baan te behouden. Het door de werkgever gegeven ontslag werd door de kantonrechter geldig geacht.

Lars Hoksbergen is advocaat in Zwolle en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Voor vragen/advies over ontslag op staande voet kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Arbeidsrecht and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.