Arbeidsrecht: ontbinding van arbeidsovereenkomst

ontbinding van arbeidsovereenkomst: ontbindingsvergoeding

De rechtbankLimburg oordeelde in maart 2015 over een arbeidszaak, waarbij de werknemer een verzoek had ingediend om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daaraan voorafgaand was de verhouding tussen werkgever en werknemer oplopend onder druk komen te staan.

De kantonrechter heeft het verzoek toegekend omdat iedere werknemer vrije arbeidskeuze heeft. Aan de orde was of de werknemer een vergoeding toekwam. In deze zaak was er sprake van een zieke werknemer. De werknemer had gereedschap aan de werkgever uitgeleend. Toen tijdens de periode van ziekte het de werknemer duidelijk werd dat zijn gereedschap niet meer compleet was en vervolgens gereedschap onder zich heeft gehouden, heeft de werkgever bij de politie aangifte gedaan van diefstal. Volgens de kantonrechter heeft deze aangifte bijgedragen aan verdere escalatie. Daar staat tegenover dat de werknemer tijdens zijn re-integratie werkzaamheden bij een derde heeft verricht, terwijl hij voor de werkgever geen werk verrichtte hoewel de werkgever hem daartoe wel in staat heeft gesteld. De werknemer kon niet aantonen dat hij medisch gezien voor de werkgever niet mocht werken en werd hiervan een verwijt gemaakt. De kantonrechter oordeelde dat partijen beide een verwijt kon worden gemaakt en kende de werknemer een ontbindingsvergoeding toe.

Lars Hoksbergen is advocaat te Zwolle. Voor vragen over arbeidsrecht kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Arbeidsrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.