Arbeidsrecht: ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet: disfunctioneren

Recent heeft de rechtbank Limburg een uitspraak gedaan over een ontslag op staande voet situatie waarbij disfunctioneren door de werknemer was aangevoerd.  De werkgever heeft de werknemer ontslag op staande voet gegeven omdat sprake zou zijn van disfunctioneren. De werknemer was op meerdere punten eerder door de werkgever schriftelijk gewaarschuwd. De werknemer heeft zich tegen het onslag verweerd en heeft een loonvordering bij de kantonrechter ingediend.

Op de eerdere schriftelijke waarschuwingen door de werkgever heeft de werknemer steeds schriftelijke gereageerd. Ook in de procedure heeft de werknemer de door de werkgever genoemde punten van kritiek inhoudelijk betwist. De werkgever heeft daartegen geen nadere onderbouwing gegeven. Van de aan de werknemer gemaakte verwijten bleef weinig over. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever haar stellingen onvoldoende heeft onderbouwd, reden om het ontslag op staande voet niet in stand te houden. Daar kwam volgens de kantonrechter bij dat van een aantal verwijten en de daaaraan ten grondslag  gestelde feiten al geruime tijd bekend waren voordat het ontslag op staande voet werd gegeven. De kantonrechter oordeelde daarom dat het ontslag op staande voet niet onverwijld was gegeven, hetgeen reden is om aan te nemen dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is. De loonvordering van de werknemer werd toegekend.

Deze uitspraak laat zien dat ontslag op staande voet vanwege disfunctioneren een lastige zaak is. Bovendien moet een dergelijke situatie geen slepende kwestie zijn wat betreft de te maken verwijten. De werkgever treft in een dergelijke situatie immers het verwijt dat het ontslag niet onverwijld is gegeven, waardoor het ontslag op staande voet geen stand houdt.

Lars Hoksbergen is advocaat te Zwolle. U kunt hem bellen voor vragen over arbeidsrecht: 038-8504161.

This entry was posted in Arbeidsrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.