Erfrecht en beneficiair aanvaarden

Kosten van de uitvaart: is de erfgenaam aansprakelijk?

In een recente uitspraak van het gerechthof ‘s-Hertogenbosch is de vraag aan de orde gekomen of een erfgenaam verantwoordelijk is voor de begrafeniskosten van de erflater (in dit geval de overleden ouder). De erfgenaam had beneficiair (onder voorbehoud) aanvaard. Bij leven had erflater aan de begrafenisondernemer opdracht gegeven om na overlijden de begrafinis te verzorgen. De erfgenaam was bij deze bespreking aanwezig. Het hof heeft beoordeeld of tussen de erfgenaam en de begrafenisondernemer een overeenkomst tot het verzorgen van de uitvaart van de erflater is tot stand gekomen.

In eerste instantie staat vast dat tussen de erflater en de begrafenisondernemer een overeenkomst is tot stand gekomen. Na overlijden van erflater heeft de erfgenaam de uitvaart via de begrafenisondernemer geregeld. Of nu de erfgenaam verantwoordelijk is voor de kosten van de begrafenis bekijkt het hof of aan de hand van de feiten en omstandigheden. Van belang hierbij was dat de uitvaartverzekering de kosten niet volledig dekte en de rekening van de begrafenisondernemer deels werd betaald. Dat de erfgenaam bij de bespreking tussen erflater en begrafenisondernemer aanwezig is geweest, is niet voldoende om een rechtsrelatie tussen de erfgenaam en de begrafenisondernemer vast te stellen. Bij die bespreking had eflater aan de begrafenisondernemer gezegd dat de uitvaartverzekering deels de kosten zou dekken en dat het restant zou komen uit de verkoop van het huis. De erfgenaam hoefde zichzelf daarom niet te verbinden wat betreft de kosten van de begrafenis. Dat na het overlijdenvan erflater de erfgenaam met de begrafenisondernemer contact heeft gezocht om de uitvaart te verzorgen maakt dat volgens het hof niet anders.  Verder zijn geen feiten vastgesteld waaruit blijkt dat de erfegenaam zich op enige wijze persoonlijk heeft verbonden om voor de kosten garant te staan. Het Hof merkte nog op dat het verstrekken van een kostenopgave door de erfgenaam aan de begrafenisondernemer niet geldt als een nieuwe opdrachtbevestiging. Het betreft een uitvoeringshandeling van de eerdere overeenkomst tussen erflater en begrafenisondernemer.

Deze uitspraak maakt duidelijk dat een erfgenaam niet altijd aansprakelijk is voor de kosten van de uitvaart. Deze vraag wordt altijd beantwoord aan de hand van de feiten en omstandigheden.

Lars Hoksbergen is advocaat te Zwole en kan u adviseren over erfrecht.

This entry was posted in Erfrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.