Erfrecht: notaris en onderzoek naar wilsbekwaamheid van erflater

Notaris en onderzoeksplicht

Het gerechtshof Amsterdam heeft in januari 2015 een uitspraak gedaan over de onderzoeksplicht van een notaris naar de wilsbekwaamheid van een erflater. In deze zaak was de notaris ervan op de hoogte dat de erflater leed aan de ziekte van Alzheimer. Ook wist de notaris dat de erflater vanwege het ziektebeeld verbleef in een woon-zorginstelling voor dementerende ouderen en verklaarde hij dat de erflater in gesprekken af en toe afwezig was.

Voornoemde omstandigheden maken dat de notaris advies moet inwinnen bij een onafhankelijke deskundige voordat hij zich een oordeel vormt over de wilsbekwaamheid van erflater. Omdat de notaris zich had ingespannen om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij de beoordeling van de geestgesteldheid van erflater, was er geen aanleiding om aan de notaris een maatregel op te leggen. De notaris had erflater immers gedurende zes maanden meerdere malen gesproken en had uit deze gesprekken duidelijk opgemaakt dat eflater zeer uitgesproken en resoluuut was over de gewenste inhoud van het testament en had het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid van de KNB gevolgd.

Lars Hoksbergen is advocaat te Zwolle en behandelt zaken op het gebied van erfrecht.

 

This entry was posted in Erfrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.