Erfrecht; erfenis tijdens huwelijk verkregen

Erfenis onder uitsluitingsclausule verkregen

In een zaak bij de rechtbank Noord-Nederland (uitspraak februari 2015) was onder meer aan de orde of bij de verdeling van een huwelijkse gemeenschap een vergoedingsrecht op de gemeenschap bestond. De betreffende eiser had immers van zijn vader en later van zijn moeder gelden gekregen via een erfenis en deze gelden zijn door de notaris op de en/of rekening van partijen gestort. De vrouw heeft de vordering van de man betwist en stelde dat de gelden in de gemeenschap zijn gevallen, mede vanwege consumptieve uitgaven, waardoor geen vergoedingsrecht bestaat.

De rechtbank oordeelde dat indien een erfenis wordt verkregen onder een uitsluitingsclausule op een gezamenlijke rekening wordt gestort en niet wordt aangetoond dat het geld aan het privévermogen van de erfgenaam ten goede is gekomen en de gelden van de gezamenlijke rekening worden besteed aan uitgaven ten behoeve van de gemeeschap, geldt de hoofdregel dat de erfgenaam een vergoedingsrecht op de gemeenschap heeft. Hierbij geldt dat in de wet niet de voorwaarde wordt gesteld dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat een vergoedingsrecht ontstaat ten tijde van de besteding van het geld. Er is beginsel een vergoedingsrecht ongeacht de aard van de bestedingen, ongeacht of partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat een vergoedingsrecht ontstaat. Kortom, de aanspraak blijft bestaan ook als de gelden zijn aangewend voor een gemeenschappelijke besteding.

Lars Hoksbergen is advocaat te Zwolle. Voor rechtsbijstand in erfrecht zaken kunt u hem bellen; 038-8504161.

 

This entry was posted in Erfrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.