Erfrecht: aanvaarding nalatenschap

Stilzwijgende zuivere aanvaaarding nalatenschap.

De Hoge Raad heeft in mei 2015 arrest gewezen in een erfrechtzaak over aanvaarding van de nalatenschap. Twee erfgenamen (eisers in cassatie) van de overleden moeder hebben een geschil met de echtgenote van een reeds overleden broer. Laatstgenoemde vorderde een bedrag vanwege de nalatenschap van de overleden moeder in verband met de nalatenschap van de eerder overleden vader. De nalatenschap is negatief, waardoor de echtgenote van de broer de twee eisres in prive aanspreekt. De twee erfgenamen stellen dat zij beneficiair hebben aanvaard, waardoor een aanspraak geen gevolg kan hebben. Van belang was nog dat de eisers op de dag van het overlijden van erflaatster gezamenlijk een maatijd hebben genuttigd ten laste van de nalatenschapsgelden en ook zijn kosten van de uitvaart betaald uit de nalatenschap.

De kantonrechter oordeelde dat de erfgenamen de nalatenschap niet hebben aanvaard. Het hof bepaalde in hoger beroep dat eisers wel dienden te betalen omdat kosten ten behoeve van de begrafenis zijn betaald ten laste van de nalatenschap voordat eisers beneficiair hebben aanvaard.

De Hoge Raad heeft bepaald dat handelinge die erop zijn gericht de erflater een passende uitvaard te bezorgen, strekken naar hun aard niet ertoe ten eigen bate over nalatenschapsgoederen te beschikken. Uit de omstandigheid dat een erfgenaam tot dat doel in redelijkheid gemaakte kosten ten laste van de nalatenschap laat komen, kan dan ook niet diens bedoeling worden afgeleid de nalatenschap zuiver te aanvaarden. De kosten van de maaltijd werden ook beschouwd als kosten ten behoeve van de uitvaart. Eisers hadden daarom zuiver aanvaard en waren niet in prive aansprakelijk.

Lars Hoksbergen is advocaat Zwolle. Voor vragen over erfrecht kunt u hem bellen: 038-8504161.

 

This entry was posted in Erfrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.