Erfrecht: vereffening nalatenschap

Heropening vereffening nalatenschap: is aanwijzing als begunstigde betreffende een levensverzekering aan te merken als quasi-legaat dat dient te worden verminderd?

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is bovenstaande vraag aan de orde gekomen. Het hof deed in februari 2015 uitspraak. Verzoekster in deze procedure bij het hof had de erfenis van haar vader onder voorbehoud aanvaard. Een notaris werd als vereffenaar aangesteld en na enige tijd werd tot opheffing van de vereffening bevolen. Verzoekster kwam in de vorm van twee lijfrenteverzekeringen uitkeringen toe. Omdat de factuur van de notaris-vereffenaar onbetaald is gebleven, heeft hij een verzoek ingediend tot heropening van de nalatenschap en zich op het standpunt gesteld dat het quasi-legaat voldoende baten genereert om de kosten van de vereffening te bestrijden. De rechtbank stelde de notaris in het gelijk.

Het Hof heeft de inkomsten uit de lijfrenteverzekeringen aangemerkt als een gift, tenzij zij geschiedt ter nakoming van een verbintenis anders dan uit een schenking. Verzoekster diende aan te tonen dat de aanwijzing van haar als begunstigde van de lijfrenteverzekeringen is geschied ter voldoening aan een natuurlijk verbintenis. Verzoekster is hierin naar het oordeel van het hof niet geslaagd. Dit bleek niet uit de stukken en bovendien bestaat er voor erflater geen wettelijke onderhoudsverplichting voor de periode na zijn overlijden. De aanwijziging van verzoekster als begunstigde kan dan ook niet zijn geschied ter nakoming van een dergelijke wettelijke verplichting. Het verzoek van de notaris wordt daarom toegewezen.

Lars Hoksbergen is advocaat te Zwolle. Voor vragen over erfrecht kunt u hem bellen: 038-8504161.

 

This entry was posted in Erfrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.