Arbeidsrecht

Ontbinding arbeidsovereenkomst; concurrentie tijdens ziekte.

In januari 2015 heeft de rechtbank Limburg uitspraak gedaan in een zaak waar de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht omdat de werknemer tijdens ziekte concurrende werkzaamheden had verricht. Naar aanleidingen van geruchten dat de werknemer bij een derde werkzaamheden zou verrichten, heeft de werkgever een onderzoeksbureau ingeschakeld. Door dit bureau werden de geruchten bevestigd en werd de werknemer hierop door de werkgever gehoord. De werknemer ontkende werkzaamheden voor een derde te hebben verricht.

Concurrerende werkzaamheden tijdens ziekte

De kantonrechter stelde vast dat de werknemer werkzaamheden bij een derden heeft verricht, mede omdat hij zijn werkgever en de bedrijfsarts hierover niet had ingelicht, althans zijn verweer hierover niet heeft onderbouwd. Daarom had de werknemer zijn verplichtingen tegenover de werkgever geschonden. Van een arbeidsongeschikte werknemer mag immers verwacht worden dat hij er alles aan doet om so snel mogelijk terug te keren naar zijn eigen functie. De werknemer heeft zodoende in strijd met de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden verricht en heeft zijn verplichtingen jegens de werkgever dusdanig ernstig geschonden dat de arbeidsovereenkomst niet langer kan voortduren. De arbeidsovereenkomst werd ontbonden zonder dat aan de werknemer een ontbindingsvergoeding werd toegekend.

Lars Hoksbergen is advocaat te Zwolle en gespecialiseerd in arbeidsrecht. Voor vragen over ontslagrecht kunt u hem bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Arbeidsrecht and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.