Erfrecht

Zuivere aanvaarding: kan een derde zich beroepen op een vonnis waarin is geoordeeld over zuivere aanvaarding door erfgenaam?

Bovenstaande vraag kwam aan de orde bij de rechtbank Midden-Nederland in februari 2015. Tussen een broer en zus was in geschil of de broer een bedrag aan de zus moest voldoen op basis van zuivere aanvaarding van de erfenis zoals in een eerdere uitsrpaak van een andere rechtbank was bepaald. Van belang was dat de broer de erfenis in eerste instantie beneficiair had aanvaard, waardoor een vereffenaar werd aangesteld. De zus deed een beroep op de eerdere uitspraak van de andere rechtbank en de broer getoogde dat dit niet mogelijk was omdat zij daarbij geen partij was geweest. De eerste procedure had betrekking op de rekening van de vereffenaar.

De rechtbank heeft in de eerdere procedure tussen de broer en vereffenaar overwogen dat de broer zuiver had aanvaard door gedragingen verricht voordat hij koos voor beneficiaire aanvaarding. Deze zuivere aanvaarding werkt volgens de rechtbank ook ten aanzien van de zus omdat een zuivere aanvaarding door een erfgenaam gevolgen heeft voor de verhaalspositie van alle schuldeisers, zodat er tussen deze schuldeisers geen onderscheid kan worden gemaakt. Dit betekent volgens de rechtbank dat de zus de eerdere uitspraak kan inroepen en dat de rechter uitgaat van zuivere aanvaarding door de broer, waardoor de schulden van de nalatenschap op zijn gehele vermogen kunnen worden verhaald. Een erfgenaam dient daarom altijd voorzichtig te zijn met handelingen die kunnen wijze op zuivere aanvaarding van de erfenis omdat hij zich anders nadien niet meer op beneficiaire aanvaarding kan beroepen.

Lars Hoksbergen is advocaat in Zwolle. U kunt hem voor vragen over erfrecht bellen: 038-8504161.

This entry was posted in Erfrecht. Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.