Arbeidsrecht: ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet: geen bereidheid tot werkhervatting, dan ook geen loon

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft in maart 2015 arrest gewezen in een arbeidszaak waarin aan de orde was of de werknemer recht had op doorbetaling van loon omdat hij de vernietigbaarheid van het gegeven ontslag had ingeroepen terwijl de werknemer geen bereidheid tot werkhervatting had getoond.

De werknemer had na ontslag op staande voet de vernietigbaarheid van het gegeven ontslag op staande voet ingeroepen en had zich beschikbaar gesteld om arbeid te verrichten. Maanden na het gegeven onslag op staande voet heeft tussen partijen een gesprek plaatsgevonden. Daaraan voorafgaand had de werkgever meerdere malen aangeboden dat de werknemer zijn werkzaamheden kon hervatten, maar daarvan heeft de werknemer geen gebruik gemaakt. Het niet gebruik maken van het aanbod van de werkgever om te komen werken, komt voor rekening van de werknemer. Dat de werknemer niet op het aanbod is ingegaan omdat hij niet wist wat het aangeboden passend werk precies inhield, maakt dit niet anders, mede ook omdat de werkgever nadien uitvoerig de passende werkzaamheden in een brief had omschreven.

Gelet op bovengenoemde omstandigheden oordeelde het hof dat de werknemer geen loon toekwam na het gegeven ontslag op staande voet omdat hij geen bereidheid had getoond om te werken, terwijl hij bovendien een gesprek daarover uit de weg is gegaan. De werknemer heeft de werkzaamheden niet verricht door een oorzaak die voor zijn rekening dient te blijven. De vorderingen van de werknemer werden daarom afgewezen. Deze uitspraak laat zien dat een werknemer na het inroepen van de vernietigbaarheid van een ontslag op staande voet actief moet zijn om aan zijn aanbod om te werken daadwerkelijk uitvoering te geven.

Lars Hoksbergen is advocaat in Zwolle en gespecialiseerd in arbeidsrecht. U kunt hem vrijblijvend benaderen voor vragen over arbeidsrecht.

This entry was posted in Arbeidsrecht and tagged . Bookmark the permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.