Author Archives: Hoksbergen Advocatuur

Erfrecht & Testament

Erfrecht en nietig testament Onder bepaalde omstandigheden kan een testament nietig zijn. In het erfrecht komen geschillen over de geldigheid van een testament voor. Zo kan bijvoorbeeld een van de erfenis uitgesloten kind belang hebben bij nietigverklaring van het testament. … Continue reading

Posted in Erfrecht | Tagged , | Leave a comment

Erfrecht : geschil over rechtskracht van concept-testament

In een recent vonnis heeft van de rechtbank Zeeland-West Brabant bepaald dat een concept-testament geen rechtskracht toekomt. Daardoor kan een concept-testament een eerder testament van de erflater niet opzij zetten. Het geschil ging over twee kinderen uit een eerder huwelijk … Continue reading

Posted in Erfrecht | Tagged , , , | Leave a comment