Erfrecht : geschil over rechtskracht van concept-testament

In een recent vonnis heeft van de rechtbank Zeeland-West Brabant bepaald dat een concept-testament geen rechtskracht toekomt. Daardoor kan een concept-testament een eerder testament van de erflater niet opzij zetten.

Het geschil ging over twee kinderen uit een eerder huwelijk van de (overleden) erflater en de nieuwe echtgenote van de erflater. De erflater had zijn kinderen in een eerder testament als zijn erfgenamen aangewezen. In de procedure bij de rechtbank vorderde de echtgenote het vruchtgebruik over de echtelijke woning en deed zij een beroep op het concept-testament waarin zij als enige erfgenaam werd aangewezen. Met het verkrijgen van het vruchtgebruik zou de echtgenote in de woning kunnen blijven wonen. De twee kinderen hadden de wens deze woning te verkopen en hebben aan de rechter gevraagd hierover een uitspraak te doen.

De rechtbank heeft geoordeeld dat een concept-testament een eerder rechtsgeldig testament niet opzij kan zetten. Van belang was dat het concept-testament niet door de erflater was ondertekend en niet bij de notaris is verleden, waardoor het concept geen definitief karakter heeft gekregen. Het eerdere testament houdt daarmee rechtskracht. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat de vordering van vruchtgebruik te laat was ingesteld en daarom niet kon worden toegekend. De slotsom was dat de woning (gedwongen) moet worden verkocht en dat de kinderen aanspraak hebben hun deel zoals in het testament is vastgelegd. De echtgenote dient daardoor de woning te verlaten.

Voor vragen over erfrecht kunt u zich wenden tot: Hoksbergen Advocatuur in Zwolle

info@hoksbergenadvocatuur.nl

 

This entry was posted in Erfrecht and tagged , , , . Bookmark the permalink.